🌿

“و مـن أكـبر أخـطائي أنـني كـنت أمرّ على لحظات الفرح مـروراً عابراً، وأعـيش الحـزن
بكل مشـاعـری. . . ‌ .”

“و از خطاهای بـزرگم آن بود که لحظات دلخوشـی را سرسری می‌گذراندم، اما غم و اندوه را با همه‌ی وجـود زندگی می‌کردم!”

«آبـاךּدُخــت» 🌿
«بـهتـرین مـَـتن هایی که خـوانـدم . . . .‌»

@abandkht65🌱
@abandkht65🌱
@abandkht65🌱

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × یک =