July 27, 2022 at 10:20PM ‘s Post

@zhuanchannel

فرایند رها کردن
بازگشت به خداییست که شما را می شناسد و تنها وجود در شماست که می تواند خاطراتی را که به عنوان مشکل تجربه کرده اید، پاکسازی کند.

از آنجایی که الوهیت شما را آفریده، الوهیت شما را می شناسد.
خدا می داند که این خاطرات هستند که مشکلاتی را که شما تجربه می کنید، ایجاد می کنند و خدا می داند که چگونه به شما الهام ببخشد.

کمال مطلوب این است که شما رها می کنید، به این معنی که شما دیتاها یا مشکل را به خدا می دهید و به خدا اجازه می دهید آن را اصلاح کند.

با اصلاح آن، خداوند می تواند آن را آزاد کند. او می تواند شما را به حالت پاکی که به معنای قلب پاک است بازگرداند.
از آن قلب پاک آنچه را که کامل و درست است به نام الهام، بدست می آورید.

بنابراین ما هر چیزی را به جز خودمان رها می کنیم، تمام آن خاطراتی را که خدا می تواند تغییر دهد.

برخی از شما که می پرسید منظور من از اعتماد چیست، این است که هر بار که " من" را
رها می کنیم باید با اعتماد و توکل به قدرت بزرگی چون خدا رها کنیم.

ما در قلب خود می دانیم که الوهیت کار خود را انجام می دهد.
من فقط منتظرم که رها کنی
وقتی رها می کنی، انگار قانون جهان هستی است.
خدا برای شما کار خواهد کرد. اما او فقط منتظر است که شما به او اجازه بدهید!

#ایهالیاکالا_هیولن
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × دو =