July 27, 2022 at 10:30PM ‘s Post

@zhuanchannel

هر آنچه را که تجربه می کنی، آفرینش خودت است.
نخست آن را خلق می کنی، سپس تجربه اش می کنی.

حکایت مشهوری وجود دارد.
یکبار مردی در حال سفر بود، تصادفاً وارد بهشت شد.
در باور هندی در بهشت درختان آرزو وجود دارند که کالپاتاروس نامیده می شوند.

فقط زیر آنها می نشینی و چیزی آرزو می کنی، فوراً برآورده می شود.
فاصله ای میان آرزو و برآورده شدنش وجود ندارد.
فاصله ای میان فکر و برآورده شدنش نیست.

تو فکر می کنی و فوراً برآورده می شود.

این کالپاتاروس ها چیزی نیستند جز نمادی برای ذهن، ذهن خلاق است.
در افکارش خلاق است.

او خسته بود، زیر درخت کالپاتاروس به خواب رفت، وقتی بیدار شد احساس گرسنگی کرد و گفت:

خیلی گرسنه ام، ای کاش از جایی مقداری غذا می گرفتم و بلافاصله غذا از ناکجا ظاهر شد.
غذایی خوشمزه در هوا شناور بود.
او آنقدر گرسنه بود که توجه زیادی نکرد که غذا از کجا آمده است.

او فوراً شروع به خوردن کرد وقتی گرسنگی اش رفع شد به اطراف نگاه کرد.
فکر دیگری به سرش آمد اگر چیزی برای نوشیدن داشتم.
و در بهشت ممنوعیتی وجود ندارد
فوراً شرابی گرانبها ظاهر شد.

او کم کم متعجب شد، موضوع چیست؟!
چه اتفاقی افتاده؟
دارم خواب می بینم؟
یا اینجا اشباح دارد؟
و آنها وحشتناک و نفرت انگیز هستند.

و شروع به لرزیدن کرد و این فکر به ذهنش آمد:
اکنون مطمئنم که کشته خواهم شد.

این اشباح مرا خواهند کشت و او کشته شد.

این حکایتی باستانی است و اهمیت زیادی دارد. این داستان وصف حال کل زندگی ات است.

ذهنت، درخت آرزوها است. کالپاتاروس است!
به هرچه فکر کنی دیر یا زود برآورده می شود. گاهی فاصله آنقدر زیاد است که فراموش می کنی اول خودت این آرزو را داشته ای؛ گاهی سالها طول می کشد، یا گاهی زندگی ها، به همین خاطر نمی توانی منبعش را به یادآوری!

اما اگر عمیق نگاه کنی می بینی که افکارت تو را و زندگی ات را خلق می کنند!
آنها جهنمت و بهشتت را می آفرینند.
آنها بدبختی هایت را می آفرینند،
آنها شادیت را می آفرینند.
آنها منفی را می آفرینند.
آنها مثبت را می آفرینند.

درد و لذت، رویای شیرین و کابوس
هر دو توهم هستند!
منظور از توهم نامیدن این چیزها چیست؟
معنایش این است که آنها خلق خودت هستند.
تو دنیایی جادویی را در اطرافت می آفرینی. منظور از کلمه مایا (توهم) همین است.

اینجا همه جادوگرند و همه در حال جادوگری هستند و بعد در آن گرفتار می شوند.
عنکبوت در تار خود گرفتار میشود.

هیچکس جز خودت تو را شکنجه نمی کند.
جز خودت کسی نیست؛
کل زندگی ات کار خودت است.
آفرینش خودت است!
#باگوان_راجنیش
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − 7 =