@zhuanchannel

دنیا انرژی آشکار و بی انتهای خداوند است که در اشکال مختلف از زندگی نشان داده شده است. شما مصداق این نیرو و بازتاب کاملی از روشنایی خداوند هستید.

تشکر و قدردانی شما با طول موج انرژی دنیا یکی است، در نتیجه شما را به این جریان متصل میسازد و به شما اطمینان میدهد که تجربیاتی خواهید داشت که باعث قدردانی شما خواهد شد.

امروز فهرستی به نام «دنیا سپاسگزارم» تهیه کنید که شامل تمام موهبت‌هایی که برای آنها سپاسگزار هستید، باشد. این کار را به شکل یک برنامه‌ی ادامه‌دار درآورید و مرتبا موهبت‌های‌ زندگیتان را به آن اضافه کنید.

هرگاه خواستید نیرو پیدا کنید، این فهرست را بخوانید و بابتشان قدردان باشید و این اطمینان را داشته باشید که قدردانی‌تان بار دیگر موجب تعالی و افزایش نیرو و انرژی‌ درونیتان خواهد شد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × دو =