@zhuanchannel

شما نباید از کسی که غیبتِ شما را پیش دیگران می کند تنفر داشته باشید
بلکه او سزاوارِ ترحم می باشد.

ما باید صبورانه تحمل کنیم. اگر شخصی به پدرتان دشنام دهد و شما به مادر او دشنام دهید چه تفاوتی مابین شما و اوست؟

آن ها به شما درس آرام بودن، صبوری و تحمل شرایط بد و ناسازگار، در میان همه ی محرک ها را می دهند. آن ها در نتیجه، بزرگ ترین و مهم ترین خدمت را به شما ارائه می دهند، پس تحمل کنید، ببخشید و فراموش کنید.

شما ممکن است برنجید و بگویید که، این ضعفِ آن ها را می رساند.
در صورتی که شما بر این باور باشید و باز هم، همان دشنام را به آن ها بدهید آیا این ضعفِ شما را نمی رساند؟!
پس فرقی بین شما و آن ها وجود ندارد.

آرام باشید، آن ها راببخشید و همه چیز را به کائنات بسپارید و فراموش کنید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 − یک =