September 4, 2022 at 08:50PM ‘s Post

@zhuanchannel

تکنیک مراقبه ی ایست

تصمیم بگیر و روزی حداقل شش بار روش بسیار ساده ای را تجربه کن.

این تکنیک هر بار تنها سی ثانیه زمان میبرد که در کل روز تنها سه دقیقه میشود
یعنی کوتاه ترین مراقبه در تمام جهان !

اما باید ناگهانی انجامش دهی و کل نکته اش نیز در همینجاست.

روش اجـرا :
در خیابان راه میروی
ناگهان به یاد بیاور و متوقف شو
کاملا متوقف شو و هیچ حرکتی نکن
فقط برای نیم دقیقه در حضور باش

موقعیت هر چه که باشد
کاملا متوقف شو.

تنها نسبت به اتفاقی که میافتد حاضر باش
سپس دوباره شروع به حرکت کن.

حداقل روزی شش بار این مراقبه را اجرا کن
البته میتوانی بیشتر هم انجامش دهی
اما کمتر نه !

بدان که تجربه ی این مراقبه گشایش فراوانی برایت به همراه خواهد آورد
فقط توجه داشته باش که این تکنیک می بایست ناگهانی انجام شود.

اگر به ناگاه در لحظه حضور داشته باشی ، کل انرژی تو تغییر خواهد کرد.

تداومی که در ذهن بود متوقف میشود و چنان ناگهانی این اتفاق میافتد که ذهن نمیتواند بسرعت فکر جدیدی تولید کند.

هر جا و هر لحظه ای که به یاد آوردی
تکانی به کل وجودت بده و متوقف شو.

نه تنها آگاه خواهی شد
بلکه بزودی احساس خواهی کرد که دیگران نیز از انرژی تو آگاه میشوند و حس میکنند در وجود تو اتفاقی رخ داده است.
گویا چیزی از ناشناخته ها بر تو وارد شده است.

امتحان کنید نتایج این مراقبه کوتاه شگفت انگیز است
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 15 =