September 9, 2022 at 10:22PM ‘s Post

@zhuanchannel

علائم راهنمایی یک زندگی آرام و شاد

بوق زدن ممنوع :
یعنی مسائل و مشکلاتت را دائما جار نزن و برای همه بازگو نکن، زیرا اگر دوستت باشد غمگین می‌شود و اگر دشمنت بشنود نقاط ضعفت را کشف می‌کند.

خطر جاده لغزنده است :
یعنی زمانیکه ناسپاس هستی, توهین و فحاشی می کنی, انتقاد، قضاوت، تحقير، مقايسه و سرزنش
مي كني، باید مراقب باشی! زیرا تو در جهانی قرار داری که هر عملی عکس العمل خودش را دارد.

پیچ خطرناک :
یعنی سرعت خود را کم کنید!! زندگی هم به کمی شوخ طبعی ، استراحت و تفریح نیاز دارد.

با نور بالا حرکت نکنید :
یعنی هرگز تصور نکن که همیشه حق به جانب توست. اطمینان داشته باش که وقتی طرف مقابلت نتواند خوب ببیند، تو پیروز نخواهی شد؛ چون در اینصورت احتمال تصادفش با تو زیاد است!

خطر سقوط بهمن :
یعنی در جاده زندگی مدام پرخاش و قهر نکن، نق نزن. تو با صدای خطاهای کوچکت باعث می شوی خرده برف ها به هم آمیخته و به تدریج به بهمنی بزرگ تبدیل شوند و در نهایت زیر همان خرده برفها در تاریکی و تنهایی مدفون شوی.

سبقت گرفتن در «خوبی و نیک رفتاری» آزاد :
یعنی تا می توانی در نیکی، بخشندگی، مهربانی، محبت و عشق ورزیدن از دیگران سبقت بگیر.

جاده دو طرفه است :
یعنی به دیگران بیندیش و ببین چه خواسته ای دارند. یکه تازی و فقط به فکر خود بودن, ممنوع! در عوض منصف باش.

به جایگاه سوختگیری نزدیک می‌شوید :
یعنی گاهی همه مشغله هایت را تعطیل کن و برای چند لحظه فقط خودت باش و خدایت و با یاد او آرام بگیر.

حسین قاسمی
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 2 =