@zhuanchannel

جملات تلقینی برای رهایی از وضعیت دشوار

_خداوند این وضعیت را به بهترین شکل هماهنگ می کند
_من این وضعیت (یا فرد) را رها میکنم و هم اکنون آن را به دست آگاهی الهی می سپارم.می گذارم تا برای ابد از سر راهم کنار بروند

من هم اکنون در میان روابط ،افراد و شرایط درست قرارا دارم

خرد الهی سرشار از راه حل های درست است

اکنون فرزانگی الهی را به همه زمنیه های زندگی ام فرا می خوانم
هم اکنون همه ی درهای بسته باز می شود

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 4 =