September 11, 2022 at 10:22PM ‘s Post

@zhuanchannel

سه روش حفاظت و پاکسازی

اول:
روش گراندینگ یا اتصال به زمين

اتصال انرژی به زمین: اتصال انرژی خود به زمین به شما در حفظ انرژی در بدن کمک میکند.
هیچ فضایی را برای ورود انرژی منفی رها نکنید.
محکم بایستید.
خود را به شكل یک درخت تصور کنید ، با ریشه هایی که داخل زمین فرو رفته اند، اجازه دهید ریشه ها انرژی زمین را جذب کنند.
با ذهن خود این انرژی را به سمت کف پاها و پاها و سپس داخل بدن و به سمت بالا تا سرخود بالا بکشید.
سپس نور طلایی را تصور کنید که از چاکرای تاجی وارد شده و آن را به سمت قلب هدایت کنید.
توجه کنید که از نظر ذهنی کاملا شفاف و از نظر فیزیکی استوار و محکم هستید.
اینکار را قبل از خروج از منزل، چندین بار در طی روز و هر زمانیکه نیاز داشتید انجام دهید.

روش دوم:
پاکسازی انرژیھای منفی

نوشیدن آب زیاد.
دوش گرفتن .
حمام کردن با نمک و شستن بدن
قدم زدن
در آغوش گرفتن درخت
نشستن یا دراز کشیدن روی#زمین .
ایستادن و جارو کردن هاله انرژی از نوک سر تا پاها سه مرتبه ( تمرین ھیلینگ).
دریافت انرژی ریکی توسط درمانگر ریکی یا خوددرمانى ريكى
همراه داشتن سنگ ھای درمانی شفابخش مانند سنگ تورمالین سیاه یا سنگ هماتیت.

روش سوم:

حفاظ هاله
تصور کردن یک میدان سخت و قوی اطراف هاله، که این میدان فقط به انرژی مثبت اجازه ورود به بدنتان را میدهد .
تجسم کردن یک پوشش از نور آبی در اطراف بدن که شما را در برابر هرگونه انرژی منفی محافظت میکند.
قبل از ورود به مکانهای شلوغ تجسم کنید که هاله شما به بدنتان نزديكتر میشود
از فرشته ها خصوصا فرشته میکائیل
زمانیکه اسیب پذیر هستید درخواست حفاظت کنید.
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × چهار =