September 13, 2022 at 09:31PM ‘s Post

@zhuanchannel

برخی اعداد یک نشانه است
که از طریق آن جهان هستی تورا هدایت می کند.

پیامی که برخی دنباله های عددی برای تو دارند:

۱۱۱- شهود
تو را تشویق می کند که به خرد درونی و شهود خودت به عنوان راهنما اعتماد کنی.
این عدد به تو کمک می کند بهترین حالت ممکن خودت را رقم بزنی و در مسیر زندگی ات پیشرفت کنی.

۲۲۲ – درست
تو در مسیر درست، در زمان مناسب و در جای مناسب هستی. اعتماد کن و روی چیزهایی که می خواهی تمرکز کن، به اون چیزایی که نمیخواهی فکر نکن.

۳۳۳ – موازنه
به این عدد مثل یک مثلث متساوی الاضلاع نگاه کن. اگر مدام در حال دیدن این عدد هستی، حاکی از آن است که تو باید خودت را در وسط این مثلث که سه ضلع آن را سه جنبه ی وجودی تو، یعنی ذهن ، جسم و روح تشکیل می دهند مجسم کنی و به هر سه به یک میزان توجه و رسیدگی داشته باشی.
این عدد به تو می گوید که این سه باید یکی شوند، و هر گونه فکر مثبت یا منفی شما در مورد هر کدام از این وجوه، بر دو وجه دیگر نیز تاثیرگذار است.

۴۴۴ – محافظت
بیان می دارد که کائنات در حال مراقبت از شماست، چه از خطرات و چه از افکار خود شما که از ترس بر می خیزند.
انرژی ها از تو می خواهند که به نشانه هایی که در اطرافت وجود دارند عمیقاً دقت کنی.

۵۵۵ – تغییر
انرژی ۵۵۵ مانند جذر و مد جهان هستی می باشد. این انرژی تغییر ابدی است و ما را آماده ی چیزهای جدیدِ بعدی می کند. شما قادر هستید متوجه این تغییر شوید و آنرا حس کنید.

۶۶۶ – مکث _ یک قدم به عقب:
اگر مدام در حال دیدن ۶۶۶ هستی نیاز هست که صبر کنی، در مورد کاری که داری انجامش میدی دوباره فکر کنی، و فکری که میکنی رو ارزیابی مجدد کنی. از تو میخواهد یک قدم به عقب برگردی و ببینی آیا این فکر واقعا درسته یا غلط؟

۷۷۷ – قدرت درونی
این عدد از تو می خواهد همه ی ترس هایت را رها کنی. به جای سعی در کنترل جهان بیرون، قدرت درونی خودت را پیدا کن و به یاد بیاور. این عدد به شما فرصت این را می دهد که اشتباهات گذشته را ببندید و به آینده نگاه روشنی داشته باشید.

۸۸۸ – تعادل :
این یک عدد هارمونیک است که وقتی
دو حلقه (انرژی) به یکدیگر می رسند به شکل یک لوپ بی انتها شکل می دهند. این عدد بیان می کند که افکار و اعمالت در هماهنگی و هارمونی با یکدیگر به سر میبرند. وقتی فکر ها و کارهایت در تعادل و هماهنگی هستند، برکت و ثروت به عنوان یک نتیجه به بار می نشیند.

۹۹۹ – بسته شدن
یک نشانه برای تمام شدن و عبور کردن است. زمان گذر از مسیرها و اهداف نافرجام پیشین است. زمانی برای رها کردن آشنایی ها و چیزهایی که با ساختار ارتعاشی اکنون تو همخوانی ندارند.
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × پنج =