September 14, 2022 at 02:14PM ‘s Post

@zhuanchannel

اگر فردی مطلبی به قصد آزار یا توهین به شما گفت به جای پیمودن مسیر ناآگاهانه‌ی واکنش منفی و انجام اقدامات خالی از وقار، مثل حمله و دفاع و پس کشیدن
تنها بگذارید سخنان آن شخص از میان شما عبور کند
مانند آن کسی که وجود ندارد تا آسیب ببیند
این بخشایش است
و به این ترتیب شما آسیب ناپذیر می‌شوید.

اگر بخواهید می‌توانید به آن فرد بگویید که رفتارش درست نیست اما این سخن،ازآشفتگی درون شما برنمی‌خیزد
شما آن اقیانوسی هستید که در عمق آرام است.

وقتی که می‌رنجید با خود می گویید که من هیچ نقطه‌ی مشترکی با این فرد ندارم
اما
به ورای شکل ظاهر بروید.
به این بیندیشید که سال‌های بعد هر دوی شما به جسدهای پوسیده تبدیل می‌شوید سپس به توده‌ای خاک و پس از آن به هیچ.

این درک تامل برانگیز انسان را فروتن میکند و بخشایش را آسان.

انسانهايى كه نمی‌بخشند،
بار اشتباهات ديگران را روى شانه‌ی خود حمل می‌كنند و خوشبختى و انرژى كه بايد صرف ساختن زندگى خود كنند را به پاى كينه فدا می‌كنند.

انسانهايى كه نمی‌بخشند، دچار تکرار افکار ناخوشایند ذهنى هستند
و بدى ديگران را دوباره و چندباره مرور می‌كنند.

اين افراد بيشتر مريض می‌شوند و احساس خوشبختى كمترى دارند.

در مقابل، كسانى كه می‌بخشند سالم‌ترند زيرا اشتباهات ديگران را رها می‌كنند تا خودشان آزاد شوند.

هرگز فراموش نكنيد بخشيدن كسى
به معناى قبول كردن آن فرد در زندگى و اجازه‌ی تكرار اشتباهاتش نيست.
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − 11 =