October 3, 2022 at 08:09PM ‘s Post

رسول خادم، قهرمان کشتی جهان و المپیک، در پست جدیدش نوشت: باید خوشحال باشیم که قهرمانان ملی، در مشکلات و اعتراضات مردم در کنار آنها می‌ایستند.آنها به وظیفه ملی و مسئولیت اجتماعی خود عمل می‌کنند!

رئیس پیشین فدراسیون کشتی در ادامه نوشت: آنها با حمایتِ همین مردم به این جایگاه رسیده اند. اگر بدنبال کسانی هستیم که اشک و خون مردم را به خیابان آورده اند، وزیری را دنبال کنیم که به جایِ حمایت پدرانه از فرزندانش، نامردی میکند و هیزم به آتش تنشها و درگیریها میریزد! نمایندگان ِ مُرده، بی هویت و ناکارآمد مجلس را دنبال کنیم! که در این روزها، به جای حضور در میان مردم و شنیدن دردهای مردم، در مجلس پنهانند و برای خودشان فریاد میزنند و نفس کش میطلبند! اگر مجلسیان نمایندگیِ مردم را میکردند ما در کف خیابان اشک و خونی داشتیم ؟ جماعتی را دنبال کنیم که نیروهایِ امنیتی را به زدن و کشتن مردم تشویق میکنند!

آنهایی که نمیفهمند با مردمِ بحق معترض، باید مدارا کرد و حرفشان راشنید
این “خون” پاک نمی‌شود.
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + شانزده =