October 5, 2022 at 09:32PM ‘s Post

رسول خادم، در پست جدید اینستاگرامی نوشت: آنهایی که با کوتاهی در عمل به مسئولیتهایشان، مقصران ایجاد بستر اعتراض مردم هستند، کاسه از آش داغ تر شده و مدعی شدند که باید کسانی را که دلسوزانه در کنار مردم‌ بوده اند، بعنوان مقصران اصلی تنشهای اخیر، پاکسازی کرد

چه فرافکنی حساب شده ای!

قهرمان کشتی جهان و المپیک، در ادامه نوشت: نماینده مجلسی که امروز باید پاسخگو باشد که در جریان اعتراضاتِ در این چند روز کجا بوده است؟ کدام داد را به صحن مجلس آورده است؟ بر سر کدام بیداد فریاد کشیده تا مردم معترض ببینند حرفشان و مطالبه شان را نمایندگانی در مجلس دنبال میکنند و حق آنها را پی میگیرند، مدعی شده که باید جامعه را از وجود ورزشکاران، هنرمندان و … همراه با صدای مردم پاکسازی انقلابی کرد!

رئیس پیشین فدراسیون کشتی نوشت: امروز اگر قرار است جایی پاکسازی انقلابی شود همین مجلس غیرمردمی و نمایندگانی است که بی تعهدی خود به مردم را در پشت شعارهایشان پنهان کرده اند! مجلس باید از وجود جماعتی که مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم میکند پاکسازی شود.

اشک و خونی که در کف خیابان از هر طرف ریخته شد به گردن همین مجلس است!
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 2 =