October 9, 2022 at 07:53PM ‘s Post

نشان های ترازو (مهر ماه)، قوچ(فروردین) ،‌خرچنگ(تیر ) ،‌ کپریکورن(دی ) بیشترین تنش را در ماه کامل تجربه میکنند.

همراه با این ماه کامل گرند تراین زیبایی بین نشان های هواست از ارتباط سترن در آکواریوس، مارس در دوقلو و خورشید در ترازو ، باید حرف زد و گفتگو کرد.

دیگر از گفتگو نمیشود فرار کرد. این تنش برای رسیدن به استحکام ، تثبیت و صبح و تعادل است.

به عبارتی مرگ یکبار شیون یکبار داستان این ماه کامل است.
با پنهان گری و فرار از رو در رویی دیگر به جایی نمیشود رسید.
#راشل
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =