October 9, 2022 at 12:08PM ‘s Post

@zhuanchannel
امشب ماه کامل است
ماه در نشان آتشین قوچ همراه با ژوپیتر می باشد و ژوپیتر شجاعت و امیدواری قوچ را چندین برابر آتشین تر می کند و اینچنین است که ما را به حرکت وادار می کند. ماه در حال پیشروی در نشان قوچ است تا بزودی به کایران برسد و روبروی خورشید در ترازو قرار بگیرد و ماه کامل را فرم دهند در حالیکه پلوتو چند ساعتی بیشتر نیست که روی ایستگاه حرکت به شکل مستقیم تغییر جهت داده و بعد از چند ماه حرکت برگشتی دقیقا قبل از ماه کامل قوچ شجاع و امید وار مستقیم می‌شود تا فرمان حرکت را صادر کند.

پلوتو تا زمانی که ما زنده هستیم دیگر هیچ وقت به این درجه کپریکورن باز نمی گردد و ما در مسیری هستیم که باید پرونده ۲۰۰۸ به اینور را ببندیم.

پلوتو در ۲۰۰۸ وارد کپریکورن شد و در لایه کپریکورن روح ما آهسته آهسته ما را تغییر فرم داد.

پلوتو حاکم عقرب که نودجنوبی در حال حاضر در آنجا قرار دارد می گوید دیگر زمان اعتمادهای چشم بسته و کورکورانه به دیگران نیست ، دیگر زمان پذیرفتن آنچه خود حقیقی تو نیست نمیباشد ، دیگر زمان پذیرفتن قربانی بودن نیست ، بلکه زمان بازگشت به حقیقت و قدرت درون است. پلوتو در این درجات آخر کپریکورن در حال فراخوان دادن به ماست تا با روبرو شدن با ترس های مان و گذشتن از آنها برای یک ترنسفورمیشن عظیم و مثبت اماده شویم.

با حضور ونوس و خورشید در نشان ترازو در میابیم که ما برای عبور از این مراحل به یکدیگر نیاز داریم تا بتوانیم به داستان تقدیری زندگی وارد شویم ، آن مسیری که ماموریت الهی ماست و برای آن روز زمین آمده ایم و با وجود نود شمالی در عقرب و مستقیم شدن پلوتو حاکم عقرب ، ما به این مرحله از سرنوشت رسیده ایم که به این فراخوان با گوش جان پاسخ دهیم

این بزرگترین فرصت ما قبل از شروع گرفتگی های ماه و خورشید است تا از پا ننشینیم و بسوی آنچه برای آن باید حرکت هدفمند کنیم رهسپار شویم و انتخاب کنیم که برفراز قله ها بایستیم یا در رکود و سکون و تاریکی و ترس زندگی کنیم یا بهتر بگویم فقط زنده باشیم اما زندگی نکنیم. #راشل
@farsihoroscope
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − سه =