October 23, 2022 at 06:32PM ‘s Post

@zhuanchannel

مارس نماد خیابان ها و مبارزات است،و نپتون نماد دنیای نامرئی و عواملی که پشت پرده در حال راهنمایی انسان ها هستند.

اتفاقات بزرگ در حال وقوع هستند،هرچند در دنیای روزمره ما این اتفاقات هنوز انچنان ملموس و قابل لمس نیستند،اما ما «احساسش»میکنیم.

مارس در دوقلو به دانشگاه و خیابان ها میرود و نپتون در پشت پرده در حال ایجاد تغییرات زیادی است.

این گرفتگی ها،هنگامی که نود جنوبی به ۲ درجه ی عقرب برسد،برای همیشه تغییرات ایجاد شده در این گرفتگی را در ساختارها تثبیت میکند

کارمای عظیم ما سال دیگر یعنی اردیبهشت ۱۴۰۲، کاملا پاک خواهد شد.

عقرب نماد اتش تطهیرکننده جهنم است،اما این جهنم در واقع خود علت بیداری و صعود هوشیاری ما گردید،با بودن و تجربه کردن جهنم ما درک و ظرفیت ساختن بهشت را در خود پیدا کردیم،و این همان هدیه ی نشان عقرب به کسانی است که جرئت رویارویی با جهنم درون خود و روانشان را دارند.

انرژی این یک ماه به شدت سنگین است

گرفتگی های موجود در چاکراها به بدن شما نشان خواهد داده شد(چه با بیماری جسمی که به تازگی پدیدار شده چه با اشفتگی های اعصاب و روان).

پاکسازی چاکرای دوم و ریشه از التزامات این دوره است،چراکه تمام گره های انرژیتیکی روابطی در چاکرای جنسی شما و ریشه از طرف کشور و خانواده،ذخیره شده است.

روابط بسیاری برای همیشه در این دوران به پایان خواهند رسید،اگر چیزی درحال خارج شدن از زندگی اتان است،«بزور»به ان نچسبید.

این ماه نو در حال پاکسازی لایه ی عظیمی از ناخوداگاه چه جمعی و چه فردی ماست،لایه ای که به خاطر ترس ها و تجاوز ها و اعمال قدرت های نادرست،کاملا در اکتاو منفی و نابودگر خود قرار گرفت.

نپتون نتیجه ی کار را تا زمانی که روی خودمان کار نکنیم و منتظر نجات کسی از بیرون باشیم،به ما نشان نخواهد داد.

ذهنیت قربانی داشتن در این دوران باید به پایان برسد،کسانی که ذهنیت قربانی دارند برای ۱۸ سال دیگر در هوشیاری اکتاو پایین عقرب قرار خواهندگرفت.

جرئت روبه رو شدن با ترس هایتان را داشته باشیدعقرب در ترس های شما،قدرت شمارا پنهان نگاه داشته است.

ماه نو مبارک

آسترولوژی

مهشاد
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 5 =