October 25, 2022 at 12:22PM ‘s Post

@zhuanchannel

تاثیر این خورشید گرفتگی تا شش ماه بسیار واضح است و البته مسیر تکاملی ما را در مورد رابطه ها و تبلور مادی و ارزشی تا ۹ سال شکل میدهد.

فعلا روی این موضوع تمرکز کنید که هر خورشید گرفتگی روی قلب ما تاثیر مستقیم دارد.

بنابراین میتوانید هاله خود را کاملا پاکسازی کنید. میتوانید با یکی از گیاهان پاکسازی کننده این کار را انجام دهید ، من از سال ۲۰۱۵ مریم گلی رو پیشنهاد دادم اما مطمئنا چوب صندل ، گل یاس ، ریحان ، رز ماری ، لوندر، نیلوفر ….میتواند برای پاکسازی استفاده شود.

بنابراین با دود کردن مریم گلی یا هر گیاهی که خودتان در دسترس دارید هاله را پاکسازی کنید و در حین پاکسازی نیت را مبنی بر آزادی و رهایی و برخاستن از زنجیرهای دربند کننده قلب مان قرار دهید. « من پاکسازی میکنم تا نور قلبم آزاد شود ، تا از هر چه مرا از خودم میگیرد آزاد کنم ، از هر چه و هر که که اجازه نمی‌دهد خود حقیقی ام باشم ، من خودم را از هر بند سنگین و تاریک آزاد میکنم ، من خودم را از گذشته ام آزاد میکنم

من خودم را از هر چیزی که مانع عشق ورزی و تغذیه روح من شود آزاد میکنم ، من خودم را از هر چیزی که نور قلب مرا بسته آزاد میکنم ، من خودم را از هر چه دروغ و خودفریبی است آزاد میکنم ، من خودم را از هر چیزی که باعث میشود به خودم اعتماد به نفس و باور نداشته باشم آزاد میکنم.

من خودم را از هر چیزی و هر کسی که مانع میشود تا خودم را همانطور که هستم بیان کنم آزاد میکنم. من شایسته ام که همانطور که هستم با همه ابعاد وجودم دیده شوم و بدرخشم و برای هیچ کس و هیچ چیز خودم را دست کم نمی‌گیرم ، قلب من باز است برای دریافت و من آنچه شایستگی دارم دریافت میکنم چون دیگر بندی وجود ندارد تا مرا اسیر کند و باری وجود ندارد تا مرا زمین گیر کند
من همه را گشاده ام و بر زمین گذاشته ام و اماده برخاستن هستم

خورشیدگرفتگی_عقرب

#راشل
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × چهار =