December 26, 2022 at 08:20PM ‘s Post

@zhuanchannel
تشنگان قدرت و فروپاشی

پراودا ارگان حزب کمونیست، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، طی سلسله یادداشت هایی دلایل این فروپاشی را باز کرد.‌

در یکی از این یادداشت ها که به نقش اعضای دفتر سیاسی، دبیر کلی و رهبری حزب در فروپاشی پرداخته بود،‌ مفسر در تابلویی کوتاه آورده است:

…پیر بودند ولی همچنان تشنه ماندن در قدرت؛ از درک نیازهای نسل جوانی که انقلاب و جنگ میهنی(جنگ جهانی دوم) را در تجربه نداشتند به کلی بی اطلاع.

شهروندان پیر در سوت و کور زندگی در چارچوب طراحی شده، هر چند افسرده و بی دل و دماغ، ولی به هر روی بدان خو گرفته بودند. ولی فرزندان و نوه هایشان چیزهایی را مطالبه می کردند که رهبری و حزب از درکش عاجز بودند:

آزادی فردی، رهایی از بندهای طاقت فرسای ایدئولوژیک، آموزش و پرورش آزاد و بدون قیدهای پرشمار حزبی، پیوند آزادانه با جهانیان، احساس قشنگ مالکیت شخصی، گذرانی بی ترس از نظارت پلیس مخفی(ک گ ب) و کلی چیزهای دیگر. این مطالبات به ویژه در میان ملت های بالتیک(سه جمهوری استونی،‌ لاتوی، لتونی) پر رنگ تر بود.‌ هر سه ملت قفقاز هم با وجود اقتصاد شکننده و کم بنیه، می خواستند دولت خود را داشته باشند.

مردم اتحادیه سوسیالیستی، از نداشته هایشان در برابر شهروندان ملت هایی که سال ها زیر چتر امپریالیست ها می‌زیستند غبطه می خوردند. آنان پس از سال ها دیوار کشی بین خود و دنیای دیگران،‌ به هر طریق از آن چه پشت دیوار در جریان است آگاه شده بودند.‌

آن ها هم می خواستند صدایشان شنیده شود. رویاهایشان پیش از مرگ محقق گردد و طعم آزادی را بچشند. مردم از سرکوب سیستماتیک، اردوگاه های سیبری، تبعید، لجن مالی فردی و خانوادگی و بی آبرویی که حزب و پلیس برایشان تدارک دیده بود، به ستوه آمده بودند.

قدرت سیاسی نیز در همه رده ها،‌ از صدر تا مدیران رده میانی چنان خانوادگی شده بود، که حتی تزارها هم قادر به طراحی نسخه آن نبودند.‌

دولتی که پیاپی جامعه ای بی طبقه را نوید می داد، آن چنان در دایره خودی ها قرار گرفته بود که حتی ببرهای ینی سیی(رود و دشتی در سیبری) و جنگل های تایوان ی بایکال هم فرصت خیزش به درون آن را پیدا نمی کردند.
و در نهایت این حکومت سقوط کرد

#یدالله_کریمی_پور
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − هشت =