January 6, 2023 at 01:20PM ‘s Post

@zhuanchannel

البته من به هیچ وجه این نکته را انکار نمی کنم که با زنان، در مجموع، بهتر از بردگان رفتار می شود

اما باید در نظر داشت که هیچ برده ای مانند زن
در همۀ ابعاد به معنای دقیق کلمه، برده نیست.

هیچ برده ای در همۀ ساعات و دقیقه های عمر خود برده نیست
برده نیز مانند سربازان، وظیفۀ معینی بر عهده دارد و چون آن را به انجام رساند، و یا هنگامی که در حال خدمت نیست، وقتش از آنِ خودش است.

اما زن در چنین وضعیتی قرار ندارد.

گذشته از همه چیز، در کشورهای مسیحی، از حقوق مسلّم بردگانِ زن یکی این است که حق دارند از آمیزش با ارباب خود اجتناب کنند.
حال آن که زن از چنین حقّی بر خوردار نیست.

اگر زنی بخت برگشته با مردی درنده خود ازدواج کرده باشد و بداند که مرد از او تنفر دارد و از شکنجۀ او لذت می برد، و بداند که میان او و مرد جز تنفر احساس دیگری وجود ندارد، باز هم مرد می تواند پست ترین تحقیری را که می توان در حقّ یک انسان روا داشت بر او تحمیل کند، و با او عملی حیوانی انجام دهد.

چنین است وضعیت قانونی زن، و او راهی برای گریز از آن ندارد.

انقیاد زنان
جان استیوارت میل
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 5 =