آموزش رسم‌الخط زبان کوردی
‏ (مختصر و مفید)


‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏١. فتحه ــ‌َــ
‏فتحه در زبان کوردی بصورت “ە ــه” نوشته می‌شود.
‏عَلی 👈 عەلی
‏شَکَر 👈 شەکەر
‏رَگ   👈 ڕەگ
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏٢. کسرە ـــِ
‏کسرە در زبان کوردی بصورت “ـێـ ێ” نوشتە می‌شود.
‏مِهر   👈  مێهر
‏شِعر  👈  شێعر
‏سه    👈 سێ
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏٣. ضمە ــ‌ُــ
‏ضمە در زبان کوردی بصورت “ــۆ  ۆ” و “ــو و”  نوشتە می‌شود.
‏مُراد 👈 موراد
‏تو    👈 تۆ

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏٤. ” آ “
‏آ  در زبان کوردی بە صورت “ئا” نوشتە می‌شود.
‏آزادی 👈 ئازادی
‏آرام    👈 ئارام
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏٥. ” اَ “
‏اَ  در زبان کوردی بصورت “ئە” نوشتە می‌شود.
‏اَدَب  👈  ئەدەب
‏اَسب 👈 ئەسب
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏٦. ” اِ “
‏اِ در زبان کوردی بصورت “ئێـ” و “ئیـ” نوشتە می‌شود.
‏اِملا     👈 ئیملا
‏اِحسان 👈 ئێحسان
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏٧. “اُ”
‏اُ در زبان کوردی بەصورت “ئۆ” یا “ئو” نوشتە می‌شود.
‏اُمید     👈  ئومید
‏اُرکِستر  👈  ئۆرکێستر
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏٨. “ت، ط”
‏در کوردی فقط “ت” کاربرد دارد و از “ط” هرگز استفاده نمی‌شود.
‏طاق     👈  تاق
‏خاطره  👈  خاتره
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏٩. “ر”
‏در کوردی دو “ر” وجود دارد؛
‏۱- “ر” خفیف، کە نوشتنش مانند فارسی‌ است مثل تلفظ “ر” در واژە خاطره.

‏٢ـ “ر” درشت، کە بە شکل “ڕ” نوشتە می‌شود مثل تلفظ “ر” در واژە ڕۆژ.

‏🔑در کوردی هرگاە حرف”ر” در اول کلمە قرار گیرد بە شکل درشت”ڕ” نوشتە می‌شود.
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏١٠. “ز، ذ، ض، ظ”
‏در کوردی تمامی حروف “ذ – ض – ظ” به شکل “ز” نوشتە می‌شوند.
‏ذات    👈 زات
‏غذا     👈 غه‌زا
‏ضامن 👈 زامن
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏١١. “س، ص، ث”
‏در کوردی حروف “س‌ــ‌ث-ص” تمامی بە شکل “س” نوشتە می‌شوند.
‏ثابت 👈 سابت
‏ثالث 👈 سالس
‏قصر 👈 قه‌سر
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏١٢. “ڤ”
‏این حرف در زبان فارسی وجود ندارد اما در زبان کوردی وجود دارد و معادل حرف “V” در زبان انگلیسی است و تلفظ آن بین تلفظ “و” و “ف” در فارسی است.
‏مثال:
‏ویکتور هوگو 👈 ڤیکتۆر هۆگۆ .
‏ئەڤین(عشق) – بزاڤ(جنبش) – گۆڤار (مجلە) ــ مرۆڤ (انسان)
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏١٣. “ل”
‏در کوردی دو “ل” وجود دارد
‏”ل” خفیف کە نوشتنش مثل فارسی‌ است مثل تلفظ “ل” در واژە لاستیک، و
‏”ل” درشت کە بە شکل “ڵ” نوشتە می‌شود و معادل “ł , LL” در زبان انگلیسی است.
‏ل درشت/ “ڵ”
‏گُل   👈  گوڵ
‏دلاور 👈 دڵاوەر
‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏١٤. “و”
‏در کوردی سە نوع و وجود دارد؛ “و، وو، ۆ”

‏۱ــ “و” خفیف، کە نوشتنش مثل فارسی‌ است. مثل تلفظ “و” در کلمە “قوروه”

‏۲ــ “و” درشت، که به شکل “ۆ” نوشتە و شبیە “o” در زبان انگلیسی تلفظ می‌شود.
‏واو درشت “ۆ”
‏تو 👈 تۆ

‏۳ــ “و” کشیده یا جفت، کە بە شکل “وو” نوشتە می‌شود و معادل “u” در زبان انگلیسی است.
‏جفت واو “وو”؛
‏دو   👈 دوو
‏دور 👈 دوور

‏🔑در زبان کوردی تمامی واو هایی که در آغاز کلمه هستند به صورت تک واو “و” نوشتە می‌شوند.

‏«و» کشیدە همیشە بە حرف ساکن ختم می شود، مانند دوور، پوور، خەزوور و… کلماتی نظیر دو، مو، شو ، خەسو چون و بە حرف ساکن ختم نمی شود بە شکل «و» سادە نوشتە می شوند.

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏⁦‪#ZimanêKurdî‬⁩

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + هشت =