October 11, 2023 at 10:22PM

تا می توانید با هستی در ارتباط باشید، کنار درختان بنشینید، آنها را در آغوش بگیرید
و احساس کنید که با آن ها یگانه شده اید
هنگام شنا کردن، چشمان خود را ببندید و احساس کنید که در آب حل می شوید. اجازه دهید میان شما و هستی، یگانگی رخ دهد و آن را احساس کنید.

هرجا که هستید، راه ها و ابزارهای مختلف بیابید تا یگانگی با هستی را احساس کنید.

هر چه بیشتر انرژی های شما با انرژی های دیگر ممزوج شود، بیشتر احساس می کنید در خانه ی حقیقی خود هستید، این کار خیلی شادی بخش است.

اگر سرور و لذتِ حاصل از این کار را بچشید، متوجه خواهید شد که تاکنون در زندگی تجربه های گرانبهای بسیاری را از دست داده اید.

هر تجربه ای از این دست غروب، طلوع، ماه، ابرها، آسمان، چمن، و…. _ می توانست تجربه ای شادی آفرین و لذت بخش باشد که آن را از دست داده اید.

وقتی روی زمین دراز کشیده اید، احساس کنید که با زمین یکی شده اید. در زمین ذوب و ناپدید شوید؛ اجازه دهید زمین نیز در شما نفوذ کند.

مدیتیشن، یعنی یافتن راههای ممکن برای یکی شدن با هستی.

خداوند هزاران راه برای وارد شدن دارد که همه جا در دسترس هستند. به همین دلیل است که گاهی عشاق، بدون این که بخواهند، در شادی و سروری ژرف
[طعم] مدیتیشن را می چشند. میلیونها راه برای درک این یگانگی وجود دارد که اگر به جست وجو بپردازید، برایش پایانی نمی یابید.

اشو_در هوای اشراق
مترجم:فرشید قهرمانی_فریبامقدم
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − یک =