حال و احوال ۸ تیر @Zhuanchannel مقاومت به تغییر رو بشکن

June 28, 2022 at 11:36PM ‘s Post

...#رد_پای_نوراگه یکی رو میبینی که داره با تموم سختی هاش میجنگه یعنی بازم امیدواره شاید تو فکر کنی ایستاده رو خط پایان، اما...

@zhuanchannel از امروز تصمیم بگیرید که روند زندگیتان را تغییر دهید و به آنچه دوست دارید بیندیشید فرکانس زندگى تان را از نخواستن...

June 28, 2022 at 10:30PM ‘s Post

@zhuanchannel۱. سلامتی‌تان را اولویت همه مسائل قرار دهید.از قدیم گفته‌اند اگر سلامتی نباشد، انگار هیچ چیز نیست. بدن شما خانه روحتان است. ورزش...

June 28, 2022 at 10:20PM ‘s Post

@zhuanchannel@zhuanchannel ۶ درس بزرگ در مورد ثروت که پدر هیچ‌وقت یاد نداد_درس اول : افراد معمولی از تلویزیون الگو میگیرند، افراد ثروتمند از...