دو رو نبودن یه مقدار شرافت و شجاعت می خواد

توی تاریکی ستاره‌ها می درخشن بعضی از ستاره‌ها چراغ راه می شن ستاره‌ها گاهی از آینده میگن توی تاریکی ستاره ها خوب می...

تیم نورالینک ایلان ماسک با افزودن یه تراشه به مغز کمک می کنن افرادی که تاحالا نابینا بودن بینایی کسب کنن و به...

November 30, 2022 at 10:22PM ‘s Post

@zhuanchannelگفت: دوش ، در سجده چشم من خواب شد ، خداوند را دیدم گفت: خلق را بیافریدم ، بر ده جُزو شدند. دنیا...

نبود اندیشه را با هیچ ملاتی نمی‌توان پر کرد، اِلا اندیشه... آنها که با کله‌ی پوک، به میکروفن می‌رسند ناچارند دهان را بیش...

@zhuanchannel نرخ تورمی که هر ماه اعلام می‌شود، تنها یک عدد نیست؛ اژدهایی است که دهان باز کرده، و حاصل دست‌اندازیِ دولت در...